Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Úvaha: Proč nemají Vejprnice Aquapark?

Vejprnice od přelomu milénia zdvojnásobily počet svých obyvatelů a zastavěnou plochu. Kam zmizely finanční prostředky a proč obec/občané ostrouhali? Úzká skupina restituentů a spekulantů napojená na vedení obce za dekády převedla zemědělské pozemky na stavební parcely a zbohatla na tom. Obec nikoliv. Přitom obec mohla využít stejné metodiky a například pomocí PPP projektů získat do své pokladny nemalé finanční prostředky.

Obecní pokladna by nemusela být v dluhu, na hraně nezodpovědné obce. Naopak tu mohl být nějaký větší projekt, který by mohl sloužit všem občanům (např. aquapark). Místo této příležitosti si neseme na bedrech především nevýhody z toho plynoucí. Developeři nedali obci prakticky nic. Obec musela rozšířit školu na své náklady tedy na náklady nás všech. Obdobně jsou tu problémy s komunikacemi, připojováním se do kanalizací, zvýšenou dopravou, nedostatečným sportovním vyžitím. Dle mého názoru je obec pasivní i ve vyjednávání s developery. Proč se důsledněji nevyužijí podmínky typu: musíte postavit park, odpočinkovou zónu, vysázet stromy, udělat hřiště pro děti, přispět určitou částkou, ze které se může dofinancovat nástavba školy, bazénu, intenzifikace čističky odpadních vod atd.

Jaký je Váš názor? Napište na FB nebo na naše:

Share this post