Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnické volby jako specifikum

👁‍🗨Volby ve Vejprnicích pro mě přinesly dvě zajímavá zjištění. Co na to říkáte vy❓

1️⃣ Prezidentské volby u nás vyhrál s přehledem Petr Pavel 66,2%. Oligarcha Babiš získal pouhých 33,8%. Jak je možné že národní oligarcha si tu ani neškrtnul, ale regionální oligarcha tu řídí obec již 30 let❓ Procentuálně komunální volby s prezidentskými nelze srovnávat, protože zvláště druhé kolo se řídí úplně jiným systémem. Nicméně i přes několik rozdílných vlastností, Karpíšek má například výrazně lepší proslov než Babiš (na druhou stranu to asi každý), tu vidím mnoho paralel.

Karpíšek ❌ Babiš

Baculus ❌ Čapí hnízdo

Náves ❌ Mafra

Moje obec ❌ Můj stát

Dále jsou shodně usvědčováni ze lží, pohybují se na hraně zákona, oba údajně dělají pro lidi, opoziční petice pro ně nic neznamenají, nevnímají kritiku nezávislých neziskových organizací, autoritářský styl vládnutí, zadluženost státu jako obce, kontrolní mechanismy s vlastními lidmi – kontrolní výbor Vejprnic ❌ M. Benešová, falešná hra na transparentnost, přivlastňování si práce cizích a vlastní nedotknutelnost a silný egocentrismus. Přesto vše naprosto rozdílný výsledek❗️

2️⃣ Prezidentské volby jsou pro naše spoluobčany asi důležitější než komunální, přičemž jejich životy zásadně ovlivňují především ty komunální. Komunálních voleb se zúčastnilo jen 51,6% zatím co prezidentských 77%.

Jsou snad občané znechuceni místní politikou a ztrácení víru v možný obrat❓ Nebo tyto volby nepovažují za důležité❓

Share this post