Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Po Sihelské mlčí i radní Karel a Kozová (edit.)

Tito dva radní hlasovali pro převod vodohospodářské sítě VaKu ovšem proč to udělali a jak budou hlasovat příště nevíme. Nenašli dostatek odvahy k odpovědi nebo to mají zakázané? Zvláštně se k tomuto tématu zachovala v minulosti i místostarostka Sihelská. Na dotaz, jak vypovídala u soudu, za ni odpověděl Karpíšek. Navíc manžel Sihleské začal po obci strhávat naše reporty odkazující na její tuto kauzu.

A na cože nedokáží radní Karel a Kozová odpovědět?

Vážení dobrý den,

jakožto zastupitel na Vás mám dotaz. V případě, že probíhající soudní spor mezi minoritními akcionáři VaKu a VaKem skončí tím, že se budou muset vrátit vodohospodářské sítě zpět do majetku obce a naopak obec bude muset vrátit získané akcie, budete znova hlasovat pro nepeněžitý vklad do VaKu ve formě převedení vodohospodářské sítě recipročně za získané akcie? I s vědomím, že dva hlavní Karpíškovi argumenty, které padly na zastupitelstvu (pro osvěžení paměti přikládám i záznam https://www.youtube.com/watch?v=IRgJJQIypkg), a sice:

  1. Nebude se zdražovat – přičemž od té doby proběhlo již třetí zdražení – celkem zhruba o 30 Kč.
  2. Starosta argumentoval, že by se jinak musely vytvořit odčítací místa – Kralovice převod obecních vodohospodářských sítí neodsouhlasily a žádná odčítací místa nevytvořily.

Děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem
Mgr. Jiří Pek

Editováno (23. 2. 2023)

Po zveřejnění tohoto článku 21. 2. 2023 byla ve stejný den na poštu doručena zásilka, kterou jsem si vyzvedl 22. 2. 2023. Odpovědí jsme se tak přeci jen dočkali, škoda že po zákonném termínu… (30 dní na odpověď, zasláno datovkou 11. 1. 2023). Nicméně udělujeme alespoň zlatého bludišťáka za snahu osobitých odpovědí 🙂

Daniela Kozová: Při hlasování se rozhoduji na základě aktuálně validních podkladů k danému bodu.
Tomáš Karel: Při hlasování se rozhoduji na základě platných podkladů k danému bodu.

Share this post