Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Bezpečnější přejezd ve Vejprnicích

🥳 Malý ale důležitý úspěch pro opozici a hlavně pro občany! Máme chráněný přejezd 🥳

Citace Karpíška:

„….byť s těžkou rukou budu hlasovat PRO, abychom ten železniční přejezd ZRUŠILI!!!!!…“ 🥹

Celou naší práci výborně shrnula Jana Linhartová:

Vejprnický přejezd bude zachován a bude osazen ŠRAŇKAMI!🚂🚉

Chtěla bych tímto poděkovat zastupitelům z opozice a všem uvědomělým občanům z obce, kteří se zasadili o to, že přejezd ve Vejprnicích bude zachován a bude osazen závorami!

Vyjádření pana senátora, starosty Ing. Mgr. Karpíška ke zrušení přejezdu v obci:

ZO 5. 5. 2020 v čase 1 hod cca 4 min

Citace:

„….byť s těžkou rukou budu hlasovat PRO, abychom ten železniční přejezd ZRUŠILI!!!!!…“

Při variantě zrušení přejezdu – pod přejezdem by byl vybudován podchod pro chodce a cyklisty. Ostatní doprava by byla odkloněna do ulice Podmostní a následně Nad Dráhou či Línská a dalších přilehlých ulic!

ZO 5. 5. 2020 v čase 1hod 30 min UPOZORŇUJI starostu na to, že vedení obce není schopné o takovéto důležité věci, jako je zrušení či nezrušení přejezdu, informovat občany ani prostřednictvím OBECNÍHO webu, Facebooku, zpravodaje NÁVES! Reakce pana starosty (Pravé Vejprnice ODS…) a pana zastupitele Valenčata (Pro Vejprnice) je zarážející, zastupitel Filipčík (ANO) reagoval pohotově a potvrdil má slova.

‼️Vedení OBCE není schopné INFORMOVAT občany věcech a NEPOSKYTUJE INFORMACE OBČANŮM!!!!!!

Pod tíhou argumentů od opozičních zastupitelů, občanů a projektanta…. ( ZO z 5. 5. 2020) byl starosta Ing. Mgr. Karpíšek donucen reagovat a konat! Proto vyšel ve zpravodaji Náves 2/2020 článek: „Železnice v obci se změní, chceme znát Váš názor“ (https://www.vejprnice.cz/mod…/file_storage/download.php…).

Proto na následujícím ZO, které se konalo o měsíc později 18. 6. 2020, se sešlo MNOHO OBČANŮ, kteří vyjádřili svůj NESOUHLAS se zrušením přejezdu, a proto poté všichni zastupitelé vč. pana senátora hlasovali o zachování přejezdu a osazení závor!

ZO 18. 6. 2020 , již bez projektanta…..

cca v 30 min hovoří zastupitelé, od cca 50 minuta hovoří občané….

Foto Vostrý

Share this post