Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Když dva dělají totéž, není to totéž

Radka Trylčová manželka Karpíška orodovala na krajském zastupitelstvu o lepší a detailnější zprávy z rad kraje. Úsměvné je, že takto odhodlaně nevystupuje i na zastupitelstvu Vejprnic, ve kterých dlouhodobě žije. Její manžel starosta Karpíšek totiž nesplňuje ani část toho, co krajské vedení opozici umožňuje a předkládá.

❌Vejprnice ✅ Kraj

❌archív usnesení rady SMAZÁN do roku 2022
✅ archív usnesení rady kontinuálně od roku 2001

❌zastupitelé nedostávají podkladové materiály k radě
✅zastupitelé mají elektronický přístup k podkladovým materiálům rady

❌zastupitelé pravidelně nedostávají zprávy z rad, které se konaly i měsíc před zastupitelstvem
✅zastupitelé dostávají zprávu ze všech rad, které se konaly do 14 dnů před zastupitelstvem

Nicméně souhlasíme s paní Trylčovou, že opozice potřebuje mít přehled ke kontrolní činnosti vládnoucí koalice a že tento materiál má být kultivovaný i co se týče obsahu. Já jsem rád, že právě kraj toto umožňuje a je v tomto mnohem dál než Vejprnice.

Zdroje:
https://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=7f75874c-126c-47a0-ac4c-a864b5ab3b87&recording=28d957fb-0ffa-4ce5-97fa-07d956639253&t=4138

https://media.plzensky-kraj.cz/player.php?rendition=7f75874c-126c-47a0-ac4c-a864b5ab3b87&recording=28d957fb-0ffa-4ce5-97fa-07d956639253&t=8415

Share this post