Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Transparentnost a Vejprnice jako špatný příklad

Včera mě Oživení pozvalo na panelovou diskusi o transparentnosti. Vzhledem ke zkušenostem z Vejprnic, které patří k nejuzavřenějším institucím v ČR, mi výsledky přišly vcelku dobré. Nejúspěšnějším městem z Karlovarského a Plzeňského kraje se stal Cheb. Naopak propadly Klatovy a Rokycany. Bohužel samotné kraje hodnoceny nebyly. To je škoda, jelikož právě Plzeňský kraj patří k otevřenějším institucím a například v přístupu k zadávání veřejných zakázek je dáván jako příklad dobré praxe i ostatním krajům a obcím. Za Piráti Plzeňský kraj byli přítomní Pavel Hais, Pavel Šrámek a Tomáš Zalabák.

Co funguje jinde a čím se můžeme inspirovat:

✅Zveřejňování zápisů a usnesení ze zastupitelstva i rad v čitelném a editovatelném formátu

✅Informovat budoucí dodavatele o zamýšlených zakázkách pomocí radničních periodik i sociálních sítí

✅Aktuální informace o zastupitelích a členech jednotlivých výborů či komisí

Share this post