Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnický ombudsman v boji za informovanost občanů v obci dostal za pravdu i od Vnitra

Ministerstvo vnitra ČR ukázalo vedení obce Vejprnice vztyčený ukazováček. Opoziční zastupitel Jiří Pek (Piráti) spolu s dalšími v obci dlouhodobě usilují o zlepšení tristního stavu poskytování informací občanům. Jelikož vedení obce ovládá všechny oficiální informační kanály, nemá opozice ani nespokojení občané prakticky možnost prezentovat své názory. O tom, že to ve Vejprnicích z hlediska komunikace a poskytování […]

Vejprnice opět neposkytují info – porušují zákon

Inspirujme Česko

Vejprnický ombudsman ukazuje další z Vejprnických evergreenů – obec neposkytuje informace. Piráti, opozice i běžní občané si dlouhodobě stěžují, že vedení obce nepodává informace dle zákonných norem. Již dříve naše tvrzení potvrdili různé instituce – oživení.cz, zavřeno x otevřeno, odbor kontroly krajského úřadu a nově i MVCR, který předkládá výčet porušení zákona. Vedení obce se nadále […]

Opět ta odpadní zemina

Ještě jednou problém s navážením zeminy ve Vejprnicích, tentokráte prostřednictvím reportáže CNN Prima News, ve které můžete najít i našeho Jirku Peka, který na probém jako první upozornil. Záznam začíná ve 22:32 https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/24052020

Vejprnický ombudsman

V minulosti jsem řešil, že obec Vejprnice absolutně nezvládala odpovídat podle zákona o přístupu k informacím. Nerespektovala žadatelovo právo a hrála tzv. pingpongovou hru. Starosta Pavel Karpíšek je zároveň senátorem za ODS. Ze své pozice neměl zapotřebí odpovídat občanům. Při ranní cestě na kole do práce mi napadla spásná myšlenka – prohlásit se za Vejprnického ombudsmana. Obrátil […]