Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Report ze zastupitelstva

První zasedání zastupitelstva v novém složení a pěkně zostra 🔥

☑️ Na dotaz jak Sihelská vypovídala u soudu odpovídal Karpíšek

☑️ Obec neví jaké má mandatorní a investiční výdaje

☑️ Propašovali jsme rekonstrukci zdravotního střediska do investic

☑️ Rada schválila vysoké ceny u obecních služeb

☑️ Karpíšek porušil na ustavujícím jednání jednací řád

☑️ Karpíškovci protlačili starostu jako osobu zodpovědnou za přípravu územního plánu a zároveň dali zelenou dalšímu paneláku na ležato.

Mnohem více se dočtete v tradičním reportu ze zastupitelstva:

Share this post