Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Na této stránce Vás budu informovat o stavu žaloby Karpíška vůči mé osobě (chronologicky – od nejstarší události po nejnovější – dole)

O co vlastně jde? Dne 18.6.2020 se uskutečnilo zastupitelstvo obce Vejprnice, na kterém i přes nesouhlasy občanů Karpíškovci dali zelenou další developreské činnosti na území obce. Report odkazuje na tuto skutečnost a byl doplněn o meme, která údajně poškozují Karpíška na jméně.

Facebookový příspěvek

❗️Žaloba Karpíška vůči Pekovi za 70 tisíc❗️
Dlouhodobě poukazuji na zneužívání obecních médií ve prospěch vedení obce. Proto Vám již několik let přináším pravidelné reporty ze zastupitelstev, abyste měli pohled i z druhé strany. Některé reporty jsou doslova na dračku 😀. Občas nevydrží viset na obecních tabulích ani jediný den a jsou systematicky strhávány po celé vesnici. Naštěstí je vyvěšuji i na internet, kde tak jednoduše strhnout nejdou. Proto vedení obce hledá možnosti, jak zamezit informování občanů i touto cestou. Za report ze zastupitelstva z 18. 6. 2020 jsem si vysloužil žalobu ze strany Karpíška. Pokud Vás zajímá, co se tak hrozného v reportu nachází, prohlédněte si jej. Přečíst si můžete i samotnou žalobu i mé vyjádření.
Víte, že:
☑️ v roce 2018 byly Vejprnice vyhlášeny jako neuzavřenější institucí na západ od Prahy (Otevřeno x Zavřeno)
☑️ hlasnatrouba.cz monitor obecních periodik říká: „Náves přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často.“
☑️ Karpíškovci odmítli můj požadavek na nezávislý audit periodika Náves
☑️ v obci neexistuje mediální rada
☑️ některým opozičním zastupitelům je odmítán přístup do Návse a FB
📣 Citát Karla Čapka: „Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků“

17.12.2020 – Dorazila od soudu obsílka se žalobou a s žádostí o vyjádření se

15.1.2021 – Bylo odesláno mé vyjádření

5.11.2021 – Se mělo uskutečnit první jednání před soudem, které bylo pro nemoc soudce přeročeno na 21. ledna 2022

21.1.2022 – Se uskutečnilo první jednání, které bylo přerušeno do 6. května 2022 a byla nařízena mediace

Žalující Karpíšek neměl dost kuráže dorazit k prvnímu soudnímu jednání. Poslal pouze svého zástupce Svejkovského. Nebylo tak možné ani potvrdit pravost občastníku Náves. Tak doufám, že Karpíšek dorazí alespoň na nařízenou mediaci, pokud se cítí tak poškozen. Mrzí mě, že člověk, který je krajským náměstkem hejtmanky pro oblast ekonomiky, současně i senátor a starosta Vejprnic, nesnese, když se jeho počínání nastaví zrcadlo. Místo reakce a chování hodného vrcholného politika a řádného hospodáře zbytečně zatěžuje státní pracovníky a jde proti zásadám rychlosti a ekonomie ve správní oblasti. Celý soudní proces je zbytečný. Doufám, že brzy přijde čas, kdy se role obrátí a soud bude konečně řešit případy pana Karpíška s daleko závažnějšími dopady na naší společnost. Ať už je to Karpíškův střet zájmů v případě vkladu vodohospodářského majetku obce Vejprnice v hodnotě 36 milionů do Vodárenské a kanalizační a.s., či prodej obecních pozemků výrazně pod cenou jeho společníkovi ve společnosti REAL KLIMA s.r.o.

Několik postřehů:

☑Na návrh Svejkovského nařízená mediace (v Praze u advokátky Lucie Žídkové – shoda)
☑Další jednání 6. května 2021 od 13:30 (dle mého názoru snaha žalujících o zbytečné prodlužování sporu s ohledem na nadcházející komunální volby)
☑Možné rozuzlení až u Krajského soudu
☑Změna samosoudce (Mgr. V. Kokožka nahradil samosoudce Poláčka).
☑Samosoudce zmínil, že obrázky mu přijdou nadbytečné. Ostatní žalované body neokomentoval. Lze tudíž usuzovat, že jednání bude směřovat tímto směrem
☑Zmínili jsme, že nabízený smír ze strany Karpíška, je pro nás v současné podobě neakceptovatelný. Ke smíru požadujeme omluvu Karpíška, jelikož žaloba, která proběhla médii, na mojí osobu vrhá stín, že jsem se dopustil nějakého nepřípustného jednání.

V úterý stejný okresní soud rozhodl podobný případ z Plas ve prospěch žalovaného 🙂

www.novinky.cz/strasnej-z-takovej-socanskej-babis-urazela-zena-starostu-soud-ji-odpustil

„Ve věci soudního sporu mezi Mgr. Ing. Pavlem Karpíškem a Mgr. Jiřím Pekem informujeme, že obě strany se zúčastnily tří mediačních jednání, jejichž výsledkem bylo uzavření smíru.“