Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Na této stránce Vás budu informovat o stavu žaloby Karpíška vůči mé osobě

O co vlastně jde? Dne 18.6.2020 se uskutečnilo zastupitelstvo obce Vejprnice, na kterém i přes nesouhlasy občanů Karpíškovci dali zelenou další developreské činnosti na území obce. Report odkazuje na tuto skutečnost a byl doplněn o meme, která údajně poškozují Karpíška na jméně.

Facebookový příspěvek

❗️Žaloba Karpíška vůči Pekovi za 70 tisíc❗️
Dlouhodobě poukazuji na zneužívání obecních médií ve prospěch vedení obce. Proto Vám již několik let přináším pravidelné reporty ze zastupitelstev, abyste měli pohled i z druhé strany. Některé reporty jsou doslova na dračku 😀. Občas nevydrží viset na obecních tabulích ani jediný den a jsou systematicky strhávány po celé vesnici. Naštěstí je vyvěšuji i na internet, kde tak jednoduše strhnout nejdou. Proto vedení obce hledá možnosti, jak zamezit informování občanů i touto cestou. Za report ze zastupitelstva z 18. 6. 2020 jsem si vysloužil žalobu ze strany Karpíška. Pokud Vás zajímá, co se tak hrozného v reportu nachází, prohlédněte si jej. Přečíst si můžete i samotnou žalobu i mé vyjádření.
Víte, že:
☑️ v roce 2018 byly Vejprnice vyhlášeny jako neuzavřenější institucí na západ od Prahy (Otevřeno x Zavřeno)
☑️ hlasnatrouba.cz monitor obecních periodik říká: „Náves přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často.“
☑️ Karpíškovci odmítli můj požadavek na nezávislý audit periodika Náves
☑️ v obci neexistuje mediální rada
☑️ některým opozičním zastupitelům je odmítán přístup do Návse a FB
📣 Citát Karla Čapka: „Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků“

17.12.2020 – Dorazila od soudu obsílka se žalobou a s žádostí o vyjádření se

15.1.2021 – Bylo odesláno mé vyjádření