Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Podali jsme podnět kvůli předražené vodě

Lidé v okrese Plzeň-sever mají nejdražší vodu v Česku. Místní Piráti podnikají už více než rok řadu aktivit k jejímu snížení, nicméně zástupci Vodárenské a Kanalizační a.s. s nimi nekomunikují, nebo se je snaží zdiskreditovat. Pirát Jiří Pek proto podal žádost o přezkum ceny ke Specializovanému finančnímu úřadu v Praze, který se kauzou bude dále zabývat.

Obyvatelé Veprnic i dalších obcí dostávají v těchto dnech složenky od VODÁRNA PLZEŇ a.s. (dále Vodárna Plzeň) a částky na nich uvedené pro ně rozhodně nejsou dobrou zprávou. „Je to neuvěřitelné a nejde tomu jen nečinně přihlížet,“ vysvětluje krajský zastupitel a zároveň zastupitel obce Vejprnice Jiří Pek. „Cena, kterou místní platí, je dle tabulky Státního fondu životního prostředí ČR sociálně neúnosná, protože o více než 13 Kč překračuje maximální stanovený limit 141,77 Kč/m3 pro Plzeňský kraj. Jedná se o orientační hranici bez nároku na vymáhání, nicméně je stanovená a zejména po morální stránce by bylo žádoucí ji respektovat,“ dodává.

Absurdní je například situace, že ve Vejprnicích je o několik desítek korun dražší voda než hned za značkou obce v Křimicích. Starosta Vejprnic Pavel Karpíšek je člen správní rady Vodárenská a Kanalizační a.s. (VaK), která vodovodní sítě v Plzni-sever spravuje, a místostarosta Petr Váchal dokonce jejím předsedou a zároveň ředitelem organizace. Před rokem došlo ve Vejprnicích pod jejich vedením k vyvedení obecního majetku v hodnotě 36 milionů korun ve prospěch VaKu. Společnost Vodárenská a kanalizační a.s. je aktuálně v soudním sporu a v první instanci prohrála už 4. soud v řadě.

VaK podle Jiřího Peka nikterak nerozporoval kalkulaci ceny od Vodárny Plzeň. „Při porovnání kalkulačních položek za Plzeň-sever a Plzeň-město bije do očí například rozdíl ve mzdových nákladech, který je dokonce několikanásobný,“ upozorňuje Jiří Pek. „Může se tak stát, že jsou v kalkulaci ceny pro obyvatele Plzně-sever zahrnuty i nenárokovatelné položky a VaK jako správce s tím aktivně nic neděláMyslím tím zejména zaměstnanecké benefity, mzdy, provozní náklady a další. Z našeho pohledu to rozhodně není správně. Ale uvidíme, k jakému závěru dospěje úřad,“ dodává.

Odpověď od úřadu by měla dorazit zhruba do poloviny června. Pokud Specializovaný finanční úřad shledá nesrovnalosti, tak společnost bude muset znovu přepočítat cenu a zároveň dostane pokutu.

Pirátský zastupitel také v minulosti čelil osobním útokům ze strany představitelů VaK, kteří figurují v zastupitelstvu Vejprnic. Na začátku roku například nebyl vpuštěn na debatu mezi vedením dotčených obcí a zmíněnou společností. Naposledy obec rozeslala dopis občanům, ve které jej nařkla z nepravdivého vyjádření, že by měla voda zdražit na 190 Kč/m3. Jiří Pek v této souvislosti podal výzvu k veřejné omluvě a případně se obrátí na soud.

BACKGROUND:

Piráti upozorňují na probíhající masivní vyvádění obecních majetků za stamilióny do akciové společnosti Vodárenská a Kanalizační a.s. Obce v okrese Plzeň-sever tak přestávají mít kontrolu nad svou vodohospodářskou infrastrukturou a ztrácí příjem do obecních pokladen za její pronájem. Alarmující je i to, že převod obecního majetku do akciové společnosti znamená pozbytí majetku ve prospěch akciovky v případě, že by z ní později chtěla obec vystoupit. Za vším stojí skupina starostů (převážně z ODS a ČSSD), kteří jsou podle nás ve střetu zájmů a je evidentní, že jejich jednání výrazně ovlivňují dvěstětisícové roční odměny!

Existují obce, které s vedením VaKu nesouhlasí. Na zastupitelstvu v Kralovicích pro město nevýhodný převod vodohospodářské infrastruktury do VaKu odmítli. Další obce jako Pernarec či Plasy se pak snaží ze spárů VaKu vymanit. Nicméně současné stanovy toto neumožňují bez ponechání stávající sítě, tedy obecního majetku, akciovce. Jiné obce zase raději hledají partnery pro provoz vodohospodářské sítě mimo VaK. Například Heřmanova Huť navázala spolupráci se společností Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Share this post