Malá domů kamarádovi

Karpíškovci včera prodali pod cenou obecní pozemky na developerskou výstavbu manželům Mottlovým metr za 1650 Kč (Celkově 809m2 za 1 334 850 Kč)Běžný občan v současnosti může koupit pozemky za 5000 Kč/m2Na pozemky lze nahlížet díky smlouvám z roku 2013 jako zasíťované.Mottl a Karpíšek jsou společníky společnosti REAL KLIMA s.r.o. Vejprnice IČO 27988589 Pro: Karpíšek, […]

Vyvedení obecního majetku za 37 milionů

Karpíškovci ve Vejprnicích navrhují vyvedení obecního majetku v hodnotě 37 milionů korun do společnosti Vodárenská a Kanalizační a.s. za něž bychom měli získat dle mého názoru bezcenné akcie a nulové rozhodovací pravomoci Obec přijde dle znaleckého odhadu, který zastupitelům nebyl vůbec předložen, o 37 milionů. Přijďte si poslechnout naše dotazy a jistě zajímavé odpovědi starosty […]

Kauza Mottl

Ve Vejprnicích zákony neplatí, alespoň pro některé. Jiří Pek upozorňuje na to, že vedení obce nevypsalo zastupitelstvo v zákonné lhůtě do tří měsíců od posledního. Na nadcházejícím zastupitelstvu se bude opět řešit prodej obecních pozemků pod cenou. Usnesení, kterým Karpíškovci umožnili prodej, byl stažen z údajného důvodu tiskové chyby. Co bylo podle našeho pirátského zastupitele špatně: chybí […]

Nový územní plán

Vážení čtenáři, napříč opozicí připravujeme petici za veřejného zástupce občanů, který bude moci podávat námitky v procesu přípravy nového územního plánu. Už nechceme žádné zavážení mokřadů stavební zeminou, skladové haly, nekoncepční developerské projekty či zabírání zemědělské půdy na úkor nekontrolovatelné zástavby. První větší jednání proběhlo na zastupitelstvu dne 15.6.2021

⁉️ Obecní úřad mlží v případě 65 tis. korun na volby ⁉️

Na zastupitelstvu 11.2.2021 obce Vejprnice odpověděl starosta, že do položky 6115 a její podsložky 5021 rozpočtové opatření číslo 5. jsou uvedeny i náklady na zajištění voleb, což podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není možné. Naopak paní místostarostka Sihelská odpověděla, že se jedná pouze o mzdové náklady. Zažádal jsem tedy o úplný výpis nákladů […]