Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Požadujeme spravedlivou cenu vody pro občany okresu Plzeň-sever

Od nového roku má nejdražší voda v České republice ještě zdražit, a to na Kč/m3 „S drahou vodou je to jako s drahým telefonním operátorem. Celou dobu Vám tvrdí, že vám nabízí to nejlepší, dokud si nezjistíte konkurenční nabídky a operátora nekonfrontujete. A ejhle, najednou dostanete ještě výhodnější ceny,“ komentuje současnou snahu Jiří Pek, krajský […]

Generel krajinné zeleně a protipovodňové řešení

Spolu se Stanislavem Kopřivou jsme připomínkovali nový generel krajinné zeleně obce Vejprnice. Požadovali jsme dostatečnou úpravu protipovodňových řešení v těchto oblastech: vstup do obce po lesní cestě z Nové Hospody vytvoření tůní nebo bariéry v rokli (ochrana centra obce) stažení „polní“ vody na severu katastru do remízku a bývalého rybníku směrem na Vochov možnost využití […]

Transparentnost a Vejprnice jako špatný příklad

Včera mě Oživení pozvalo na panelovou diskusi o transparentnosti. Vzhledem ke zkušenostem z Vejprnic, které patří k nejuzavřenějším institucím v ČR, mi výsledky přišly vcelku dobré. Nejúspěšnějším městem z Karlovarského a Plzeňského kraje se stal Cheb. Naopak propadly Klatovy a Rokycany. Bohužel samotné kraje hodnoceny nebyly. To je škoda, jelikož právě Plzeňský kraj patří k […]

Když dva dělají totéž, není to totéž

Radka Trylčová manželka Karpíška orodovala na krajském zastupitelstvu o lepší a detailnější zprávy z rad kraje. Úsměvné je, že takto odhodlaně nevystupuje i na zastupitelstvu Vejprnic, ve kterých dlouhodobě žije. Její manžel starosta Karpíšek totiž nesplňuje ani část toho, co krajské vedení opozici umožňuje a předkládá. ❌Vejprnice ✅ Kraj ❌archív usnesení rady SMAZÁN do roku […]

Bezpečnější přejezd ve Vejprnicích

Malý ale důležitý úspěch pro opozici a hlavně pro občany! Máme chráněný přejezd Citace Karpíška: „….byť s těžkou rukou budu hlasovat PRO, abychom ten železniční přejezd ZRUŠILI!!!!!…“ Celou naší práci výborně shrnula Jana Linhartová: Vejprnický přejezd bude zachován a bude osazen ŠRAŇKAMI! Chtěla bych tímto poděkovat zastupitelům z opozice a všem uvědomělým občanům z obce, […]

Rozšíření těžby štěrkopísků ve Vejprnicích

V poslední době se objevily plány na rozšíření těžby štěrkopísků ve Vejprnicích „Na Francáku“. Tento návrh u nás však vyvolává obavy a otázky o dopadech na naše okolí. Vedení obce postupně ukrajuje prostor pro vyžití, ať už povolováním výstaveb skladišť nebo developerskými zábory, bez adekvátní náhrady v dané lokalitě. Neradi bychom přišli o další část […]

Tlučná: „Stop těžbě na Francáku“

Tlučná poslala ke krajskému úřadu nesouhlasné stanovisko k rozšiřování těžby štěrkopísku „Na Francáku“❗️ Gratulujeme ke správnému postupu 👍 Btw. Karpíšek na zastupitelstvu tvrdil, že vytěžený materiál se bude vozit směrem na Tlučnou – nicméně ze stanoviska Tlučné je zřejmé, že ti si to nepřejí – viz https://youtu.be/WPq_CMbilVM?t=340

Rekonstrukce a bezbariérové zdravotní středisko

Tak to vypadá, že vedení obce konečně dostojí svým let starým slibům o bezbariérovém a zrekonstruovaném zdravotním středisku. Otázkou je, jestli za to může tlak opozice a špatný volební výsledek Karpíškovců, nebo zda obec skutečně po osmi letech přesně v tuto dobu vyřešila veškeré problémy. Starosta ospravedlňoval průtahy například tím, že nebylo jasné, kudy vede […]

Daruj krev

Už jste někdy darovali krev? Tak to zkuste! Světový den dárců krve každoročně upozorňuje na celospolečenský význam dárcovství krve i nezastupitelnou roli jednotlivce. Letošní motto zní: „Daruj krev, daruj plazmu, sdílíš život. Sdílej často!“ Pirátský zastupitel Plzeňského kraje Jiří Pek daruje krev už od svých 18 let a u příležitosti této výzvy absolvoval svůj 33. […]

Jupííí naše ptačí hotely jsou obsazené

Před volbami jsme se snažili udělat nějakou akci, do které by se moli zapojit jak děti, tak jejich rodiče. Měla to být akce smysluplná a to se podle všeho povedlo. Modřinky vítejte a nezapomeňte nám hodit recenze na booking.com Děkujeme za fotodokumentaci Gabi Black Photography