Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Výstavba 20 RD Vejprnice – Suchý důl – nejasnosti

V současné době vzniká dvacet rodinných domů v prostoru mezi hřbitovem a památným místem Suchý důl.

☑️Urbanistická studie, zde počítala s parkem
☑️V době, kdy byl starostou p. Váchal, bylo lidem, kteří zde chtěli stavět, řečeno, že se v této oblasti o výstavbě neuvažuje
☑️Obec nevyužila ochranného pásma kolem hřbitova
Stavební úřad nepostupoval vždy správně – například nepostoupil podnět o zahájení řízení o odstranění stavby odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany (sídlí ve stejném úřadě)

Share this post