Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Po Sihelské mlčí i radní Karel a Kozová (edit.)

Tito dva radní hlasovali pro převod vodohospodářské sítě VaKu ovšem proč to udělali a jak budou hlasovat příště nevíme. Nenašli dostatek odvahy k odpovědi nebo to mají zakázané? Zvláštně se k tomuto tématu zachovala v minulosti i místostarostka Sihelská. Na dotaz, jak vypovídala u soudu, za ni odpověděl Karpíšek. Navíc manžel Sihleské začal po obci […]

Srovnání technických služeb

Naše nově zvolená zastupitelka Daniela Kopřivová byla vyzvána na posledním zastupitelstvu starostou k omluvě za to, že se zeptala, jak fungují technické služby a kdo má na starosti údržbu zarostlých chodníků „Na Cihelnách“. To nás přivedlo na myšlenku udělat malé srovnání, jak to funguje v ostatních obcích či městech, tak abyste si mohli udělat vlastní […]

Vejprnické volby jako specifikum

Volby ve Vejprnicích pro mě přinesly dvě zajímavá zjištění. Co na to říkáte vy Prezidentské volby u nás vyhrál s přehledem Petr Pavel 66,2%. Oligarcha Babiš získal pouhých 33,8%. Jak je možné že národní oligarcha si tu ani neškrtnul, ale regionální oligarcha tu řídí obec již 30 let Procentuálně komunální volby s prezidentskými nelze srovnávat, […]

Požadujeme rekonstrukci zdravotního střediska

Obyvatelům Vejprnic konečně svitla jiskřička naděje na rekonstrukci zdravotního střediska. Opozičním zastupitelům se v prosinci při projednávání plánu investic na rok 2023 podařilo tento záměr prosadit a zařadit do seznamu investičních akcí.  „Místní už na opravy čekají od roku 2014, kdy o nich vládnoucí koalice hovořila ve svých volebních slibech,“ upozorňuje Jiří Pek (Zdravé Vejprnice, […]

Nenahlášený střet zájmů Karpíška a Váchala

Nenahlašování střetu zájmů je ve Vejprnicích běžný jev, který zde stále prochází. Naposledy u vyvádění obecního majetku starostou Karpíškem a místostarostou Váchalem do VaKu. Andrej Babiš přitom za stejný přestupek dostal od městského úřadu Černošic za opakovanou pokutu ve výši 250 tis. Uložit pokutu za nesplnění zákona by měl městský úřad Nýřany. Ten dlouhodobě mlčí. […]

Stop pesticidům

Pirát Jiří Pek, vejprnický ombudsman a krajský zastupitel, chce po zemědělcích oznamovací povinnost o aplikaci pesticidů. Vytvořil proto vzorovou obecní vyhlášku, kterou nyní dává k dispozici lidem, kteří ji mohou zkusit prosadit ve svých obcích a městech. Prozatím platí zákonná povinnost informovat o postřicích pouze včelaře. Běžný občan se tedy o aplikaci nebezpečných pesticidů zemědělci […]

Nový územní plán

Vážení čtenáři, napříč opozicí připravujeme petici za veřejného zástupce občanů, který bude moci podávat námitky v procesu přípravy nového územního plánu. Už nechceme žádné zavážení mokřadů stavební zeminou, skladové haly, nekoncepční developerské projekty či zabírání zemědělské půdy na úkor nekontrolovatelné zástavby. První větší jednání proběhlo na zastupitelstvu dne 15.6.2021

Report ze zastupitelstva 15.6.2021

Report ze zastupitelstva je tu 👌 Karpíškovci prodali nevýhodně obecní pozemky panu Mottlovi – společníkovi Karpíška z realitky Real Klima Karpíškovci odmítli můj návrh na oznamování postřiků pesticidy Vejprnice patří k nejzadluženějším obcím v kraji. Jsme 2% od hranice rozpočtově neodpovědné obce.

Vejprnický ombudsman v boji za informovanost občanů v obci dostal za pravdu i od Vnitra

Ministerstvo vnitra ČR ukázalo vedení obce Vejprnice vztyčený ukazováček. Opoziční zastupitel Jiří Pek (Piráti) spolu s dalšími v obci dlouhodobě usilují o zlepšení tristního stavu poskytování informací občanům. Jelikož vedení obce ovládá všechny oficiální informační kanály, nemá opozice ani nespokojení občané prakticky možnost prezentovat své názory. O tom, že to ve Vejprnicích z hlediska komunikace a poskytování […]

Žaloba Karpíška zaujala média

Téměř rok se táhne žaloba senátora Karpíška na Jiřího Peka. Nyní si kauzy všimly i média – např. novinky.cz Senátor Karpíšek se za kmotrovskou koláž bude soudit – Novinky.cz nebo deník Právo či Plzen.cz Na kraji v koalici, v obci na sekery. Karpíšek vyzve u soudu Piráta Peka – Plzeň CZ | Zprávy Plzeň: Zpravodajský […]