Report ze zastupitelstva obce 18.6.2020

Řešili jsme tři hlavní problémy – modernizaci železnice (zrušení přejezdu), developerský projekt Cortusy směrem na Křimice a zneužívání obecního periodika k sebeprezentaci vedení obce. Více v dokumentu Zastupitelstvo 18.6.2020