Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Report ze zastupitelstva obce 18.6.2020

Řešili jsme tři hlavní problémy – modernizaci železnice (zrušení přejezdu), developerský projekt Cortusy směrem na Křimice a zneužívání obecního periodika k sebeprezentaci vedení obce. Více v dokumentu

Zastupitelstvo 18.6.2020

Share this post