Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Zlatá cyklostezka Vejprnice – Myší díra

Vejprnice, 18. září – Na stavbě cyklostezky mezi Plzní a Vejprnicemi se ukazuje, že ani stranický dres jedné barvy neznamená, že budou politici koordinovat svou práci tak, aby občanům něco přinesla. V tomto případě nová cyklostezka končí uprostřed údolí bez návaznosti na město. Jsem sice rád, že se po našem nátlaku a pořádaných cyklojízdách konečně podařilo po patnácti letech slibů cyklostezku vybudovat alespoň v této podobě, ale absolutně nemůžu souhlasit s předražeností celé akce. Zaplacená cena za stavbu je 27,4 milionů korun, přičemž ta vysoutěžená byla 22,6 milionů korun. Došlo tak k navýšení o 21 %. Paradoxní je, že cena cyklostezky by měla být podle normativu Státního fondu dopravní infrastruktury dokonce jen 17,7 milionu korun.

Z otevření cyklostezky si politici udělalo vedení obce takovou pěknou reklamu placenou z veřejného rozpočtu. Škoda jen, že volby nejsou každé tři měsíce, to bychom byli rázem cyklovelmocí, když vidím, jak se tu před volbami stříhají pásky o sto šest.

Připravil jsem pro Vás petici za urychlené a bezpečné napojení cyklostezky na Slovanské Údolí, kterou bude možné podepsat v místě slavnostního zahájení od 14 hodin v bývalé cementárně Vejprnice tuto sobotu nebo online zde – https://www.petice.com/petice_za_urychlene_napojeni_cyklostezky_vejprnice__plze_do_slovanskeho_udoli

Share this post