Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Zvolení do zastupitelstva Plzeňského kraje

Na základě důvěry a odvedené práce pro Piráty jsem byl nominován na předsedu finančního výboru Plzeňského kraje. Tato nominace byla potvrzena na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje dne 12. listopadu. Po předání pracovních povinností přeruším stávající zaměstnání, jelikož se chci plně věnovat nové funkci. Navíc si myslím, že vykonávat předsedu finančního výboru s odměnou 90 tis a k tomu mít další zaměstnání by byl plivanec do tváře všem slušně pracujícím lidem. Vážím si kroku našeho náměstka Pavla Haise ze Sušice, který sám požádal o to být neuvolěným náměstkem do doby, než si vyřeší předání pracovních povinností ve své firmě.

Piráti zanesli do koaliční smlouvy etický kodex zastupitele kraje, který udává, že zastupitel kraje může vykovávat pouze jednu uvolněnou funkci. Pavel Karpíšek se tedy bude muset vzdát uvolněného starosty. Karpíšek je nyní tedy i neuvolněným náměstkem 72 tis, dále uvolněným starostou cca 30 tis (nepobírá plnou odměnu – díky pirátské novele zákona) a senátorem cca 120 tis včetně náhrad. Jeho partnerka Radka Trylčová je předsedkyní za Životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti 90 tis. Další částky za členy dozorčích rad a jednatele ve společnostech neuvádím.

Share this post