Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnice inspirují Česko

Evergreen Vejprnic – neposkytování informací občanům ze strany vedení obce nyní v tištěném médiu Česko inspirativní. Kniha je souhrnem dobré praxe Pirátů z různých částí Česka. Vejprnice jsou zřejmě první obcí, na kterou byl vydán informační příkaz. Ten znamenal, že se nad obcí vznášela hrozba exekuce v případě nezveřejnění informace, na kterou mají občané nárok. Po vydání infomačního příkazu raději obec otočila a informaci poskytla. Exekuce mohla být do výše 200tis. Kč a určitě by se na obec zaměřila i média, což by vedení obce nehrálo do karet.

Share this post