⁉️ Obecní úřad mlží v případě 65 tis. korun na volby ⁉️

Na zastupitelstvu 11.2.2021 obce Vejprnice odpověděl starosta, že do položky 6115 a její podsložky 5021 rozpočtové opatření číslo 5. jsou uvedeny i náklady na zajištění voleb, což podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není možné. Naopak paní místostarostka Sihelská odpověděla, že se jedná pouze o mzdové náklady. Zažádal jsem tedy o úplný výpis nákladů […]

Kam zmizelo 100 tis. korun?

Kam zmizelo 100 tis. korun? Tuto částku darovali před rokem Karpíškovci na sochy soukromníkovi Ing. Jiřímu Kacerlovi, který za ně zároveň sedí ve finančním výboru. Sochy však nejsou. Nebylo by lepší tyto peníze darovat na opravu kostelní zdi, která má alespoň historickou hodnotu a oprava zajistí bezpečnost v místě, kde se často pohybují děti? Nebo […]