Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

⁉️ Obecní úřad mlží v případě 65 tis. korun na volby ⁉️

Na zastupitelstvu 11.2.2021 obce Vejprnice odpověděl starosta, že do položky 6115 a její podsložky 5021 rozpočtové opatření číslo 5. jsou uvedeny i náklady na zajištění voleb, což podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není možné. Naopak paní místostarostka Sihelská odpověděla, že se jedná pouze o mzdové náklady.

Zažádal jsem tedy o úplný výpis nákladů (například zákonná odměna členům volební komise, náhrady mzdy atd.) i s jejich konkrétní výší. Tak aby bylo zřejmé, čím byl způsoben nárůst nákladů ze 45 tis. na 110 tis.

Odpovědí obce bylo opětovné přeposlání rozpočtového opatření. viz obrázek… 😆🤦‍♂️

Otázkou je proč vedení obce podává rozdílné odpovědi, mlží a nechce poskytnout výpis, který by odhalil nárůst výdajů o 65 tis. korun❓

Share this post