Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

VaK neunesl důkazní řízení

VaK je blízko rozhodnutí soudu, které pro něj nebude dobré. VaK musí svá tvrzení podpořit důkazním materiálem, který očividně nemá, jelikož by tak již učinil.

Share this post