Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnické čapí hnízdo

Vejprnické čapí hnízdo, aneb jak Karpíšek účelově tahá ze státního rozpočtu 0,5 milionu měsíčně navíc. Baculus o.p.s. si pronajímá nemovitosti od STYLE PD s.r.o. Přičemž obě tyto společnosti patří Karpíškovi a Zídkovi. Nájemné je uznatelný náklad o který si mohou zvýšit příjem ze státních peněz. Kdyby nemovitosti patřily Baculusu, neměli by na tento příspěvek nárok. […]

Komunikace v tragickém stavu

Jak jste spokojeni se stavem komunikací vy? Za nás nedostačující: špatná kvalita opravených ulic krátká doba reklamace nevyužívané reklamace malé požadavky na kvalitu časté zásahy do nových komunikací chybějící transparentní plánování – co, kdy, kde a jaké pořadí

VaK neunesl důkazní řízení

VaK je blízko rozhodnutí soudu, které pro něj nebude dobré. VaK musí svá tvrzení podpořit důkazním materiálem, který očividně nemá, jelikož by tak již učinil.