Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Komunikace v tragickém stavu

Jak jste spokojeni se stavem komunikací vy? Za nás nedostačující:

❌ špatná kvalita opravených ulic

❌ krátká doba reklamace

❌ nevyužívané reklamace

❌ malé požadavky na kvalitu

❌ časté zásahy do nových komunikací

❌ chybějící transparentní plánování – co, kdy, kde a jaké pořadí

Share this post