Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

💧Máme řešení na levnější vodu💧

Co nám řekli pánové Karpíšek s Váchalem na setkání s občany k předražené vodě ve Vejprnicích? No, vlastně nic… Ubohé je, že ač jsou za to placeni, tak nepřinesli žádný návrh na řešení současné situace. My návrh řešení máme (3 část videa)!

Audiovizuální záznam ze setkání s občany (obec ho do 30. března 2023 nezveřejnila):

Po úvodním dvacetiminutovém monologu Karpíška, ve kterém se pokusil složitě přítomným popsat vodohospodářskou historii, ale v podstatě je spíše zasypal množstvím nedůležitých informací. Poté dostali konečně prostor občané pro své trefné dotazy:

 • Kam zmizel fond obnovy obce Vejprnice určený k rekonstrukci vodohospodářské sítě (odpověděl neurčitě, že byl proinvestován, ale do čeho a v jakém časovém období se občané nedozvěděli)
 • Za kolik kupuje VaK kubík od vodárny a za kolik ho prodává VaK občanům (Vak nakupuje za 21 Kč a občanům jej prodává za 77 Kč).
 • Zda rozporovali aktuální kalkulaci předloženého vodného a stočného od Vodárny Plzeň (bez odpovědi)
 • Proč nezrekonstruovali vodohospodářskou síť v Havlíčkově ulici (prý zjistili, že sítě vedou přes soukromé pozemky, … to ledacos vypovídá o přehledu vlastního majetku)
 • Podal VaK rozpor ke kalkulaci ceny? Konkrétně mzdové náklady na kubík jsou na první pohled přestřelené (na odpověď čekáme).

Bohužel vedení obce a VaKu zároveň – Karpíšek s Váchalem nepřišli s žádným řešením pro snížení ceny vodného. Proto jsem vystoupil a navrhl několik řešení rozdělených podle časové náročnosti. Karpíškovi se moje návrhy evidentně nelíbily a reagoval stále podrážděněji. Nakonec rezignoval na věcnou debatu o vodě a sklouzl k osobním výpadům například k výši mého platu.

Shrnující článek o schůzce s občany a záznam k poslechu na Českém Rozhlase

ŘEŠENÍ:

 1. Rychlé změny:
  • Snížení odměn – podle obchodního rejstříku tu máme 8 členů správní rady mezi které se dělí částka 1.4 milionu korun ročně (str. 40 (13) výroční zpráva 2021, což je 175tis na osobu měsíčně.
  • Revize externích i interních pracovníků (5 interních pracovníků stojí 6 mil ročně, přičemž jednou z nich je manželka Váchala (str. 39 (12) výroční zpráva 2021. Otázkou je kolik stojí externí zaměstnanci. Navíc jsou tu Fondy ze zisku, které jsou určeny ke krytí ztrát a poskytování kulturních a sociálních a dalších potřeb zaměstnanců (sociální fond) str. 36 (9) výroční zpráva 2021.
  • Změna banky (Raiffeisenbank) – dle minoritních akcionářů Vak zbytečně platí za služby, které jsou už u konkurence zcela zdarma.
  • Ukončení soudních sporů, které Vak dlouhodobě prohrává a místo uznání své porážky dále navyšuje soudní náklady. Za poslední půlrok jsou to prohrané 4 soudní spory.
   • Spor 49 Cm 75/2020 – Odvolání podáno 6.12.2022, u VS Praha č.j. 14 Cmo 277/2022
   • Spor 41 Cm 83/2021 Odvolání podáno 9.12. 2022
   • Spor 44 Cm 91/2021 Odvolání podáno 9.11. 2022, u VS Praha č.j. 7 Cmo 243/2022, jednání soudu 22.3.2023
   • Spor 44 Cm 121/2022 Odvolání podáno 7.2. 2023
  • Revize nájemného v sídle VaKu – V sídle VaKu sídlí například Hospodářská komora Plzeňského kraje, kde je ředitelkou Karpíškova manželka Trylčová. Na dotaz o výši nájemného hospodářská komora neodpověděla (viz e-mail – Hospodářská komora – nájemní smlouva)
  • Jít klientům, občanům naproti a poskytnout informace o podružných vodoměrech na zalévání vody (cena je zhruba poloviční!), či jim nabídnout informace o dotacích nebo množstevních slevách na zádržné nádoby. Pro porovnání k přístupu ke svým klientům si otevřete webové stránky Chodské vodárny a kanalizace a.s. www.cvak.cz a VaK www.vodarenskaplzen.cz
  • Audit veřejných zakázek – Jak VaK řeší zakázky malého rozsahu? Nedostávají zakázky pouze spřátelené firmy při splnění mírnějších zákonných pravidel?
 2. Střednědobé změny:
  • Rozporovat kalkulaci za pomoci auditu. Existuje zde sice zákonem daný vzorec, ale ne všechny věci jsou fixní – jsou spíše vyznačeny v mantinelech.
  • Poprosil jsem o provedení jednoduchého srovnání jednoho z minoritních akcionářů. Na první dobrou je vidět do očí bijící rozpor ve mzdových nákladech Plzeň vs.
   Plzeň-Sever na jeden metr krychlový přičemž, mzdové náklady na vodu v Plzni jsou 3,16 Kč zatím co na Plzni – Severu je to 14,3 Kč, a to má VaK ještě vlastní zaměstnance.
Průměr nákladů Kč/m3 
PlzeňPlzeň – sever 
VodaOdpadVodaOdpad
3,440,5819,3912,44Materiál
3,162,1714,302,35Mzdy
Pokud by náklady na upravené vlastní výkony odpovídaly průměru na m3, měly by být ceny vodného a stočného pro Plzeň – Sever následující (celkem 110,97 Kč/m2):
Vodné   61,97 Kč/m      Stočné  38,91 Kč/m
Pokud bychom dokonce zvolili náklady na materiál a mzdy v parametrech podle města Plzně, byly by ceny vodného a stočného ještě o něco málo nižší.
 1. Dlouhodobé změny:
  • Navýšit pachtovné Vodárně Plzeň. Zvýšit příjem do VaKu, který musí být primárně využit na preventivní a kontinuální ošetřování vodohospodářské sítě. Náklady na havarijní stavy jsou vždy dražší a kvalita produktu je špatná. V jaké výši jsou úniky vody? Navíc v případě havárie se musí voda často dovážet cisternami, což je drahé. Dojde sice v první fázi k navýšení ceny, ale z dlouhodobého hlediska by voda zlevnila. Co se dělo 30 let ve VaKu a proč je vodohospodářská síť ve špatném stavu je nám záhadou.
 2. Alternativy:
  • Zjednodušit stanovy VaKu, tak aby měly obce jednodušší možnost výstupu. čl 5 bod 4.
  • Zrušení společnosti likvidací (stanovy čl. 8 bod 2) – ať mají obce vlastní možnost se rozhodnout, jak nakládat se svými vodohospodářskými sítěmi a mohou si ovlivňovat pachtovné sami. Předpokladem je rozvolnit ruce šikovným starostům, kteří si mohou zajistit lepší podmínky.
  • Připojit se k Plzni a následně k plzeňské síti, ale to se nehodí developerským zájmům Karpíška, který by přišel o možnost rozhodování v majetkoprávních věcech. Ty by začal řešit magistrát.

Zajímavé body z diskuse: 

 • VaK nezískal dotaci v hodnotě 122 milionů korun. 
 • VaK nemá pracovníky, kteří by zajistili provozování VHI, není provozovatelem, nemá oprávnění.
 • V druhé reportáži České televize, kde VaK odmítl natáčení, odpovídala Plzeňská vodárna, že současný stav je dán technickým stavem vodohospodářské sítě.  Co tedy dělalo vedení VaKu za posledních 30 let kromě vyplácení svých odměn?
 • S výmluvou solidární daně nesouhlasíme. V okrese Plzeň – jih žádný VaK není a neexistuje tam žádná obec, která by měla výrazně dražší vodu.
 • Střet zájmu Karpíška. Koho zastupuje. Je vlastníkem 4 akcií, členem správní rady a starosta obce Vejprnice.
 • Karpíšek uvedl, že by bylo lepší, kdyby obce skoupily akcie od minoritních akcionářů. Otázkou je, proč neprodá svoje akcie a nebo proč takový nákup od minoritního akcionáře na zastupitelstvu již jednou zařízli.
 • Proč převádíme VaKu vodohospodářské sítě za korunu (ty které vydělávají), ale splaškové (nevydělávající) zůstávají obci – viz akce Cihelny.
 • Karpíšek dříve tvrdil, že obce by musely při vystoupení z VaKu plnit fond obnovy, ale ani VaK ho netvoří ve stoprocentní výši. Podobně tomu bylo s argumentem, že by obce musely vytvořit předávací místa (odpočty), ale nyní pouze hovoří o hypotetické možnosti v případě soutěže o novém provozovateli. 
 • Karpíšek s Váchalem se dušovali, že mají veškeré audity v pořádku. Audity jim dělá společnost MAKO – účetní servis, s.r.o. S tou společností, se kterou po sérii pochybení ukončili spolupráci ve Zruči – Senci. Víte, že výroční uzávěrky za rok 2010 až 2011 byly dodány teprve v roce 2017, i když se mají zveřejňovat ročně?
 • Senátor Karpíšek hlasoval proti vyšetření protiprávního prodeje vody do ciziny. p. Karpíšek ODS hlasoval proti vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody cizinci — PRAVDA O VODĚ (pravdaovode.cz)

Share this post