Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Levnější voda skutečností!

❗️Občané Vejprnic, dokázali jste to! Za vodu nově každý z Vás ušetří 750 korun ročně❗️

👏Vaším tlakem na pány Karpíška a Váchala jste docílili toho, že se obec rozhodla „darovat” ze svého rozpočtu (rozuměj z vybraných peněz od daňových poplatníků…) 750 korun každému občanovi s trvalým bydlištěm ve Vejprnicích – viz obcí rozesílaný dopis s výzvou k podání „žádosti o příspěvek na částečnou úhradu vodného a stočného za rok 2023”.

🥳Bojovat za správnou věc tedy má svůj smysl. Děkujeme, že jste se o téma nejdražší vody v Česku zajímali aktivně a byli přítomni například na setkání „O drahé vodě” ve Formance.

🧐I toto řešení ovšem přináší několik úskalí. Kromě již zmíněného faktu, že se Vám část peněz vrátí právě z rozpočtu Vaší obce, nejspíš někteří z Vás narazí i na to, že si o příspěvek vůbec nebudou moci zažádat. Proč? (To, že možná řada z Vás nemá trvalé bydliště ve Vejprnicích, a přesto tam bydlí a vodu řádně platí, ponechávám bez komentáře…):

☑️Žádost neřeší variantu, kdy lidé bydlí v režimu bytového spoluvlastnictví (SVJ).

☑️Nebude se na Vás vztahovat nejspíš ani v případě, že jste pouze v nájmu. Odběratelem je vždy osoba, se kterou má provozovatel (dodavatel) uzavřenu smlouvu o dodávce = vlastník nemovité věci. Zákon jinou osobu na straně odběratele nezná.

☑️Další nejasností je také stanovení tzv. rozhodného dne pro přiznání příspěvku. (O něčem mimo jiné vypovídá také to, že ani na oficiálním dopise města není žádné datum…)

👋Osobně bych raději, kdyby pánové Karpíšek a Váchal přijali některé ze systémových řešení, jež jsem předložil na setkání s občany. https://www.pirativejprnice.cz/2023/03/31/predrazena-voda/ Oni se ale raději pod tlakem veřejnosti uchýlili k tomuto populistickému kroku, jehož cílem je pouze utišit rostoucí nespokojenost se situací kolem vody na severním Plzeňsku.

🥹 Podle mne se tady „vytlouká klín klínem”. Je to stejné, jako kdyby Vám zloděj vzal peněženku a vzápětí zase vrátil malý obnos zpět. Doufejme také, že vyčleněné finance v hodnotě zhruba 3 miliony korun nebudou v obecním rozpočtu chybět na důležité investice.

❌😵‍💫❌Závěrem bych se rád ohradil vůči nepravdivé informaci, která byla v dopise uvedena a spojena s mým jménem. Podle vyjádření starosty Karpíška jsem navrhoval a také prezentoval v České televizi cenu 190 korun za kubík. Nic takového jsem nikdy nikde neuvedl – a ani v žádné reportáži České televize uvedeno není. Záznam si můžete pustit sami (čas 1:23):

https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3547073-mame-moc-drahou…

Momentálně zvažuji výzvu k veřejné omluvě za nepravdivě uvedené informace.

Děkuji za přečtení a sdílejte.

Jiří Pek

Share this post