Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

VEJPRNICKÉ ESÍČKO (doplnění z vejprnice.eu):

☑️Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) konkrétně její ředitel Ing. Miroslav Doležal, zastupitel obce Vejprnice (Pravé Vejprnice) podepsal navýšení ceny o ❗️ 23,5%❗️ na 68 milionů❗️ s DPH https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22541729

☑️Bude zajímavé sledovat, jestli ředitel SÚSPK Doležal bude postupovat stejně jednoduše v případě víceprací za Plzeňský severozápadní okruh, kde se pohybuje navýšení kolem 2%.

☑️Navýšení je odůvodněno doplňujícím posudkem geologických poměrů a technickým řešením odvedení spodních vod ze staveniště. Ačkoliv zhotovitel měl dostupné informace v souhrnné technické zprávě. Zde je napsáno, že „Pozemky vlevo ve vnitřní části oblouku jsou silně podmáčené“ a dále, byly provedeny dva průzkumné vrty W1 a W2 o hloubce 3m https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9572.html

☑️Vícepráce vyjdou na 13,2 milionu bez DPH, například ve změnových listech je uvedeno v bloku kácení zeleně za 424tis. Kč. Výpočty a podklady ke změnovým listům nejsou volně dostupné, není tedy zřejmé, jak se došlo k jednotlivému množství daných položek.

☑️Ukončení stavby bylo prodlouženo u zhruba 5 měsíců do 7. 7. 2023.

☑️Dopravní o omezení v dopravě bylo povoleno do 19. 2. 2023. Předpokládá se, že omezení v dopravě bylo/je po nějakou dobu nezákonné.

☑️Zhotovitelem je ROADFIN STAVBY s.r.o. – jediná společnost, která se do zakázky přihlásila… a která se ve Vejprnicích již proslavila předraženou „zlatou“ cyklostezkou…

https://www.facebook.com/vejprnice.eu/posts/pfbid038AuiwEK7yhRFEW1PS2F3tzctpoC9G9gtEaf5h3eZKJP6nVFFWihbwD79hjABB7bql

Share this post