Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Ošatné 4000 Kč měsíčně

V roce 2018 si starosta Karpíšek a místostarostka Sihelská odsouhlasili odměny na „ošatné“ ve výši 4 000 Kč měsíčně, což opozice napadla. V roce 2018 překontroloval Krajský úřad závěrečný účet a vyčetl nedostatky. Zeptal jsem se obce, o co konkrétně šlo. Nejdříve jsem dostal vyhýbavou odpověď. Proto jsem se zeptal konkrétněji. Odpověď je na obrázku… Kdyby alespoň to ošatné bylo vidět při zasedání zastupitelstva – při setkání s kolegy a s občany.

Share this post