Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnický ombudsman

V minulosti jsem řešil, že obec Vejprnice absolutně nezvládala odpovídat podle zákona o přístupu k informacím. Nerespektovala žadatelovo právo a hrála tzv. pingpongovou hru. Starosta Pavel Karpíšek je zároveň senátorem za ODS. Ze své pozice neměl zapotřebí odpovídat občanům.

Při ranní cestě na kole do práce mi napadla spásná myšlenka – prohlásit se za Vejprnického ombudsmana. Obrátil jsem se prostřednictvím pirátské strany na naší krajskou mediální spojku. Dali jsme dohromady tiskovou zprávu a informovali média. Využili jsme naší počáteční slabiny, že proti nám stojí vysoce postavený politik s různými konexemi. Média rádi hovoří o známých firmách. Tisková zpráva se objevila v několika médiích a já získal i svého prvního exkluzivního novináře. Tomu v případě potřeby dávám návrhy článků o něco dříve než ostatním. Vycházíme ze vzájemné pomoci – on mi většinou otiskne vše a zároveň má privilegium prvního „výtisku“. Další výhodou bylo, že jsem se dostal i do Událostí a komentářů a stal jsem se po obci známější.

Výhody:

  • Pomohl jsem dalším lidem ohledně zákona o přístupu k informacím.
  • Zjistil jsem další protiprávní jednání ze strany obce
  • Při jednání s Krajským úřadem mohu vystupovat sebevědoměji, protože znám ostatní případy
  • Dostal jsem se do širšího povědomí spoluobčanů, kteří se na mě obrací i z jiných důvodů spojených s činností obce
  • Starosta pochopil, že se musí začít jednat v souladu se zákonem. Nyní si dobře rozmyslí, zda mu za to stojí být propírán médii.
  • Podařilo se mi zjistit, která média jsou napojená na ODS a nikdy nebudou vystupovat proti svým (například regionální televize ZAK).

Nevýhody:

  • Jednou se na mě obrátil člověk s žádostí o podporu. Ukázalo se však, že se jedná o tzv. věčného stěžovatele a ne vše bylo, tak jak říkal.

Výsledek:

  • Medializace je nejdůležitější. Můžeme dělat milion prospěšných věcí, ale když se o nich nikdo nedoví, tak jsou nám k ničemu.

Obecní úřad ve Vejprnicích má značné mezery v poskytování informací. Vymýšlí si nesmyslné poplatky, účastníky řízení nepouští do spisů, nefunguje pořizování opisů, odvolání nepostupuje nadřízeným orgánům. Dle krajského úřadu dokonce „omezuje žadatelovo ústavně zaručené právo na informace“.

Archív ČT

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140613-udalosti-v-regionech/obsah/702467-vejprnice-maji-vlastniho-ombudsmana

Share this post