Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Přes louže k odpadu

☑️Lepší přístup ke kontainerům s tříděným odpadem v Dukelské ulici zastupitele nenadchl, stejně jako umístění zrcadla do křižovatky Hornická a Josefa Žižky. Oba mé návrhy byly odmítnuty. Nadále se budeme muset brodit louží a doufat, že nás v nepřehledné křižovatce nic nesmete.🥴

☑️Částečný úspěch jsem zaznamenal se zachováním odměny pro zastupitele ve stávající výši. Vedení obce chtělo odměny pro zastupitele navýšit na maximum. To mi přijde v dnešní době neetické, a proto jsem navrhl ponechání současného stavu a zrušení kumulací funkcí. Můj protinávrh byl odmítnut a původní návrh na zvýšení stažen, takže platí současný stav.🤨

Share this post