Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Srovnání festivalů

Srovnání festivalů

Vejprnice mají několik zásadních nedostatků oproti podobným festivalům. Rada obce rozdává dotace do výše 0,5 mil. Kč bez kontroly. Byl nejdražší s nejmenší účastí lidí. Lidé za tuto akci musí platit dvakrát (jednou z veřejných peněz – podruhé vlastní vstupné). Akce je netransparentní a zneužitá jako předvolební reklama.

Optimální postup je, že zájemce musí poslat rozpočet akce plus žádost o dotaci. Zastupitelé nebo radní vidí, co vše akce bude obnášet. Zároveň mohou sledovat dodržování smluvených položek. O dotacích nad 50tis. rozhoduje ve Valeči a v Holýšově zastupitelstvo. Ve Vejprnicích rozhoduje rada bez problémů do 0,5 mil. Kč bez kontroly.

V Holýšově i Valeči jsou akce levnější, vícedenní s více kapelami a větším doprovodným programem (street food nebo atrakce pro děti).

Praxe zákulisí festivalů:

  • Většina akcí, které získají dotace přes 50% celého svého rozpočtu, jsou bez vstupu. Není etické, aby si lidé platili vstupné dvakrát – jednou z veřejného rozpočtu a podruhé jako vstupenku. Ve Vejprnicích platíme dvakrát
  • Předražené akce fungují jako pračka peněz. Kapele je vyúčtováno například 80 tis., z těchto peněz se například 30 tis. vrací objednateli.
  • Ozvučení akce – průměr je 1 kW výkonu/1Kč (možno se dostat až na 0,5 kW výkonu). Příklad Valeč, Slavnosti květů 40 000 kW plus osvětlení 30tis.
  • Vysoutěžené festivaly mají cenu výrazně nižší, protože pořádajících agentur je na trhu přetlak.
  • Často se zneužívají v předvolebním boji.

Share this post