Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Přednáška o Mexiku

V rámci svých pravidelných cestovatelských přednáškách a nového projektu SAKO (pro seniory) jsem se rozhodl uspořádat povídání o Mexiku, nyní v on-line podobě.

Share this post