Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Vejprnice opět neposkytují info – porušují zákon

Vejprnický ombudsman ukazuje další z Vejprnických evergreenů – obec neposkytuje informace. Piráti, opozice i běžní občané si dlouhodobě stěžují, že vedení obce nepodává informace dle zákonných norem. Již dříve naše tvrzení potvrdili různé instituce – oživení.cz, zavřeno x otevřeno, odbor kontroly krajského úřadu a nově i MVCR, který předkládá výčet porušení zákona. Vedení obce se nadále tváří, jako že se nic neděje.

Víte, že Vejprnice jsou první obcí v ČR, kde byl využit institut informačního příkazu, který sankcionuje neposkytování informací exekučními pokutami.

Share this post