Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Stop pesticidům

Pirát Jiří Pek, vejprnický ombudsman a krajský zastupitel, chce po zemědělcích oznamovací povinnost o aplikaci pesticidů. Vytvořil proto vzorovou obecní vyhlášku, kterou nyní dává k dispozici lidem, kteří ji mohou zkusit prosadit ve svých obcích a městech.

Prozatím platí zákonná povinnost informovat o postřicích pouze včelaře. Běžný občan se tedy o aplikaci nebezpečných pesticidů zemědělci v blízkosti jeho bydliště nemá prakticky šanci dozvědět, pokud tuto informaci nezíská od spřáteleného včelaře.

“Pesticidy jsou hnus a měli bychom se jim maximálně vyhýbat. Nesnáším, když vyběhnu do polí, kde se prochází maminky s kočárky a dětmi, senioři venčí psy, a v jejich těsné blízkosti se prohání postřikovací stroj, který rozprašuje karcinogenní pesticidy. Rád bych měl možnost včas vědět, kdy zemědělci plánují postřiky aplikovat, abych mohl chránit sebe i lidi ve svém okolí. Pokud bych dopředu věděl o aplikaci postřiků, naplánoval bych si například běh do lesa na druhé straně obce, co nejdál od míst, kde probíhá postřik a v daný den nevětral,” popisuje Jiří Pek.

Nebezpečí aplikace a škodlivost pesticidů je všeobecně známá. Ohroženy jsou všichni, zejména pak děti, které mohou mít závažné zdravotní potíže, pokud si na čerstvě postříkaném poli či v jeho blízkosti budou hrát. To mimo jiné ukázal i pořad A dost! v díle Lži, děti a jedy.

Obecně závaznou vyhlášku se pokusil Jiří Pek z pozice opozičního zastupitele prosadit na zastupitelstvu dne 15. 6. 2021 ve Vejprnicích. Ovšem neúspěšně. Současná koalice odmítla o vyhlášce jednat. Vejprnický ombudsman se nevzdává a bude projednání vyhlášky prosazovat.

Zkuste i vy ve své obci předložit k projednání vzorovou vyhlášku, která zajistí oznamovací povinnost o aplikaci pesticidů na katastru vaší obce. Ta je ke stažení zde

Share this post