Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Nový územní plán

Vážení čtenáři,

napříč opozicí připravujeme petici za veřejného zástupce občanů, který bude moci podávat námitky v procesu přípravy nového územního plánu. Už nechceme žádné zavážení mokřadů stavební zeminou, skladové haly, nekoncepční developerské projekty 💸 či zabírání zemědělské půdy na úkor nekontrolovatelné zástavby. První větší jednání proběhlo na zastupitelstvu dne 15.6.2021

Share this post