Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Nový územní plán bez INFO

Nový územní plán obce – obec nekomunikuje

V současné době běží lhůta na vyjádření se veřejnosti k návrhu nového územního plánu (ÚP), o kterém jste se mohli dozvědět částečně i z Návse, ale proč obec:

  1. Neodpovídá na dotazy občanů k ÚP na svém FB?
  2. Neotiskla opozičnímu zastupiteli článek k ÚP?
  3. Nevysvětlila zastupitelům, jaké údajné dezinformace o ÚP se šíří obcí?
  4. V návrhu ÚP odkazuje na grafickou přílohu, která chybí?
  5. Nezveřejnila základní informace, jakým způsobem se chce pověřený zastupitel Karpíšek ubírat při tvorbě ÚP. Ví se jen o omezení výstavby v zahrádkách podél potoka a snaze udělat určitá protipovoďnová opatření bez bližší specifikace.

Share this post