Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Nenahlášený střet zájmů Karpíška a Váchala

Nenahlašování střetu zájmů je ve Vejprnicích běžný jev, který zde stále prochází. Naposledy u vyvádění obecního majetku starostou Karpíškem a místostarostou Váchalem do VaKu.

Andrej Babiš přitom za stejný přestupek dostal od městského úřadu Černošic za opakovanou pokutu ve výši 250 tis.


Uložit pokutu za nesplnění zákona by měl městský úřad Nýřany. Ten dlouhodobě mlčí. Možná proto, že starostou je zde Jiří Davídek, který s podezřelými spolupracuje právě i v dotčené Vodárenské a Kanlizační a.s. jako člen správní rady. Dále aktivně vystupuje ve straně ODS (https://www.ods.cz/region.plzensky/volby2020/krajske). Navíc figuruje i v Čistírně svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice , IČO 49745221 (https://www.vejprnice.eu/bolava-temata/cistirna-svazek-obci-nyrany-tlucna-a.html). Nelze tedy očekávat, že by byl přestupek vyřešen nestranně.


Přestupek byl postoupen krajskému úřadu s požadavkem o postoupení jinému městskému úřadu z důvodu prevence. Vedoucí odboru kanceláře ředitele jej ovšem postoupil právě Nýřanům.

Share this post