Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Byli jsme na valné hromadě VaKu

Myslím, že vše se dá vyjádřit tímto: Váchal ke Karpíškovi: Máme tu Peka!

☑️Právní zástupce Králová mě chtěla vyhodit z Valné hromady, že prý nemám dostatečnou plnou moc. Po zásahu jednoho z akcionářů mohu zůstat a zúčastnit se i hlasování.

☑️Nevíme, podle čeho budeme jednat – podle jakých stanov, protože jsme dostali staré stanovy.

☑️V rejstříku od 1.1.2022 neproběhla změna v navýšení základního kapitálu, ačkoliv změny mají být zapsané bezodkladně.

☑️Do správní rady navrhuji Michala Škopa jakožto minoritního akcionáře proti Karpíškovi, který je zatížen několika kauzami a jakožto starosta obce i fyzická osoba je ve střetu zájmů.

☑️Budu se ptát na několik dotazů například: Jakou hodnotu infrastrukturního majetku používáme v kalkulaci vodného a stočného, jakou výši?

☑️Výroční zpráva neobsahuje aktuální procentuální zastoupení akcionářů (hl. obcí). Po přepočtu je zřejmé, že nejvíc posílily Třemošná 19,6% (z 8,3%), Kaznějov 10,4% (z 5,8), Zruč-Senec 19,1% (z 3,7%) – Vejprnice 7,2% (z 4,3%)

☑️Karpíšek znovuzvolen jako člen správní rady za 200tis. ročně a nenahlásil střet zájmů – jakožto starosta a majitel 4 akcií. Střet zájmů nenahlásil, protože ho prý nenominovala obec

☑️Kde končí 23 Kč na kubíku z rozdílu Plzeň 93 Kč a Plzeň sever 116 Kč!?! Na odměnách pro správní radu? Šméčka ohledně výběrových řízení? Malé domů?

☑️VaK má 4 zaměstnance (z toho je jedna Váchalova manželka) platové rozmezí 43tis – 50tis hrubého

☑️Jak tito čtyři ADMINISTRATIVNÍ pracovníci spravují vodohospodářskou infrastrukturu je mi nejasné…

☑️Pachtovné (příjem za pronájem) Vodárně Plzeň je pouze ve výši odpisů!!! – proč není vyšší? Jinde je i 70 milionů. Co bude až odpisy skončí – bude pachtovné za 0 Kč?

☑️ Karpíšek se snaží obejít zákon tím, že nebyl navržen obcí Vejprnice – tudíž prý není ve střetu zájmů – nicméně existuje rozsudek, který toto odmítá

☑️ Správní rada je složená z lidí, kteří neví, která bije. Zeithaml na dotaz, jak hodlá zareagovat na to, že dnešní inflace je mezi 5-10% a zisk byl jen 0,22%, odpověděl, že si myslí, že vedení společnosti postupuje správně. Panečku to je odpověď hodná génia, zvláště když on je tím členem vedení společnosti.

☑️ Vak vede několik soudních sporů, na členy správní rady bylo podáno TO a prošetřuje ho UHOS

☑️ Na zasedání byly podány rovnou čtyři protesty předznamenávající další právní spory

Share this post