Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Ta pravá vejprnická tláča

Obecní byty jen pro vyvolené aneb ta Pravá vejprnická tlačenka

Bytová komise, jejímž hlavním úkolem je doporučení pořadí pro přidělení obecních bytů novým nájemníkům se nesešla již přes rok (19.4.2021). Rada obce tak tlačí za nové nájemníky rodinné příslušníky lidí napojených na vedení obce či své kamarádíčky.

Bytovou komisi řídí J. Valenčat, proč jí už přes rok nesvolal, nevíme. Možná mu nezbývá čas, jelikož se jako zaměstnanec obce má starat o správu hřišť (15.000Kč/měsíčně). V minulosti bytová komise sice doporučení s obsazením bytů pro radu obce vytvořila, ale ta se jím neřídila a rozhodla se podle svého. O Pravé vejprnické tlačence rozhodují radní (Karpíšek, Váchal, Doležal, Karel a Sihelská).

My jsme požadovali transparentní a objektivní pravidla při určování pořadí – karpíškovci to odmítli…

Požádal jsem o zaslání rastrové smlouvy, která je uzavíraná s nájemci obecních bytů – Sihelská odmítla…

Co na to říkáte?

Share this post