Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Žaloba Karpíška vůči Pekovi

„Ve věci soudního sporu mezi Mgr. Ing. Pavlem Karpíškem a Mgr. Jiřím Pekem informujeme, že obě strany se zúčastnily tří mediačních jednání, jejichž výsledkem bylo uzavření smíru.“

Share this post