Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Rozšíření těžby štěrkopísků ve Vejprnicích

V poslední době se objevily plány na rozšíření těžby štěrkopísků ve Vejprnicích „Na Francáku“. Tento návrh u nás však vyvolává obavy a otázky o dopadech na naše okolí. Vedení obce postupně ukrajuje prostor pro vyžití, ať už povolováním výstaveb skladišť nebo developerskými zábory, bez adekvátní náhrady v dané lokalitě. Neradi bychom přišli o další část lesa na úkor těžby písku. Pryč jsou předvolební sliby o zpřístupnění části lomu ke koupání stejně jako vybudování parku v rokli pod hřbitovem. Obdobný odmítavý názor k rozšiřování těžby má i vedení obce Tlučná. Ti zaslali razantní nesouhlasné stanovisko k odboru životního prostředí na krajský úřad. Rada obce Vejprnice se vyjádřila zdráhavě. Sice se záměrem nesouhlasí, ale pokud bude záměr orgány státní správy schválen, stanovuje si obec připomínky k přepravním trasám a způsobu těžby.

My se budeme snažit rozšíření těžby zabránit změnou územního plánu ❌

Share this post