Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Generel krajinné zeleně a protipovodňové řešení

Spolu se Stanislavem Kopřivou jsme připomínkovali nový generel krajinné zeleně obce Vejprnice. Požadovali jsme dostatečnou úpravu protipovodňových řešení v těchto oblastech:

✅vstup do obce po lesní cestě z Nové Hospody

✅vytvoření tůní nebo bariéry v rokli (ochrana centra obce)

✅stažení „polní“ vody na severu katastru do remízku a bývalého rybníku směrem na Vochov

✅možnost využití mokřadů mezi Tlučnou a Vejprnicemi (naučná stezka, dřevěné chodníky či pozorovatelna –> možnost čerpání dotací)

Tak uvidíme, jak to pojme vedení obce a co z toho bude realizováno😉

Share this post