Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Požadujeme rekonstrukci zdravotního střediska

Obyvatelům Vejprnic konečně svitla jiskřička naděje na rekonstrukci zdravotního střediska. Opozičním zastupitelům se v prosinci při projednávání plánu investic na rok 2023 podařilo tento záměr prosadit a zařadit do seznamu investičních akcí. 

„Místní už na opravy čekají od roku 2014, kdy o nich vládnoucí koalice hovořila ve svých volebních slibech,“ upozorňuje Jiří Pek (Zdravé Vejprnice, Piráti). „Současný stav zdravotního střediska je tragický. Odpadávající kusy omítky, zápach v přízemí, otopná soustava je na pokraji zhroucení a bez možnosti regulace, energetickou náročnost budovy raději nechám bez komentáře. Nejvíc nás mrzí nedostatek ohledu k seniorům, kteří mají velké potíže se vůbec dostat do prvního patra. Bezbariérový přístup by měl být prioritou číslo jedna,“ dodává.

V původně předložených podkladech na prosincové jednání zastupitelstva přitom bod rekonstrukce zdravotního střediska opět chyběl. Podle vyjádření starosty kvůli nedořešenému stavebnímu povolení z důvodu kanalizace. „Argumentovali jsme, že v případě těchto dlouhodobých problémů se nabízí řešení v podobě novostavby na zelené louce – stejně jako tomu bude v případě nové hasičárny,“ popisuje Stanislav Kopřiva (Zdravé Vejprnice). Vedení města nakonec po diskusi všech zastupitelů rekonstrukci zdravotního střediska do plánu investic zařadilo. 

Opozici ale hned v lednu zaskočila zcela nová informace o veřejné soutěži na přístavbu obecního úřadu v maximální hodnotě 26 milionů korun. „O tomto záměru jsme na zastupitelstvu vůbec nejednali, takže ani není v plánu investic. I občané se o ní dozvídají pět minut po dvanácté,“ upozorňuje zastupitel Gabriel Fabry (Zdravé Vejprnice, Piráti). „Vedení obce má zkrátka jiné priority než my, opoziční zastupitelé,“ dodává.

Share this post