Vejprnice,33027   +420735890661   jiri.pek@pirati.cz   ID: xqd5epz

Srovnání technických služeb

Naše nově zvolená zastupitelka Daniela Kopřivová byla vyzvána na posledním zastupitelstvu starostou k omluvě za to, že se zeptala, jak fungují technické služby a kdo

Více zde

Vejprnické volby jako specifikum

Volby ve Vejprnicích pro mě přinesly dvě zajímavá zjištění. Co na to říkáte vy Prezidentské volby u nás vyhrál s přehledem Petr Pavel 66,2%. Oligarcha

Více zde

Nejdražší voda v ČR

BREAK NEWS Vodárenská a Kanalizační a.s. prohrála další soud (již čtvrtý) Zatím podle nepotvrzených informací soud zneplatnil valnou hromadu, kde se projednával převod vodohospodářských sítí

Více zde

Report ze zastupitelstva

První zasedání zastupitelstva v novém složení a pěkně zostra 🔥 ☑️ Na dotaz jak Sihelská vypovídala u soudu odpovídal Karpíšek ☑️ Obec neví jaké má

Více zde
Důležité odkazy
Archivy

Karel Čapek: „Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků“